• Hudraulika

  • Parametry

Elastyczna rura FLEX Φ50mm
Produkt niedostępny
Kolanko PCV 45st Φ50mm
Produkt niedostępny
Przelot przez szkło AM Φ32mm
Przelot przez szkło AM Φ32mm
Produkt niedostępny
Rura elastyczna FLEX HT 20/25
Rura elastyczna FLEX HT 20/25
Produkt niedostępny
Sitko spływu 40mm
Sitko spływu 40mm
Produkt niedostępny